top of page
Ieškoti

AJK 2021 metų veiklos ataskaita


MISIJA


Kurti jaunimui aktualius socialinius ir visuomeninius pokyčius, plėsti jaunimo saviraiškai skirtų veiklų spektrą, skatinti visokeriopą jaunimo užimtumą Anykščių mieste.


VIZIJA


Tapti didžiausia Anykščių miesto ir rajono organizacija, atstovaujančia jaunimo interesus ir kuriančia stiprią, darnią, jaunimą įgalinančia bendruomene.


VERTYBĖS


Bendruomeniškumas, skaidrumas, savanorystė, inovatyvumas, tvarumas


AJK KOMANDA


Viktoras Smertjevas, Gintarė Malakė, Viktorija Ivanova.2021 APŽVALGA


AJK veiklose, renginiuose ir stovyklose dalyvavo daugiau nei 2000 jaunų 14 – 29 m. žmonių. Šiuo metu klube yra daugiau nei 30 aktyvių savanorių ir narių, prisidedančių prie klubo veiklų organizavimo ir įgyvendinimo.


BENDRADARBIAVIMAS


AJK aktyviai bendradarbiauja su vietos bendruomene, Anykščių turizmo ir verslo informacijos centru, Pasaulio anykštėnų bendrija, „Wakepond“ vandenlenčių parku, Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešąja biblioteka, Nykščio namais, Anykščių r. policijos komisariatu, Anykščių menininkų asociacija, Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centru, VšĮ „Anykščių jausmų ratu“, Anykščių švietimo pagalbos tarnyba.


2021 VEIKLŲ, PROJEKTŲ IR RENGINIŲ ĮGYVENDINIMAS


RENGINIAI


2021 metai buvo įgyvendinta 35 renginiai: 6 nuotoliniai renginiai, 2 vaikų stovyklos, 8 vakarėliai jaunimui, 4 projektiniai renginiai, 2 žygiai, 2 susitikimai su žinomais žmonėmis ir 11 kitų įvairaus pobūdžio renginių.


Bendradarbiaujant su kitomis organizacijomis prisidėta prie 5 projektų: Anykščių miesto šventės, Anykščių turizmo nakties, „Kino po lietuviškais sodais“, Šiuolaikinio meno festivalio „Anykščiai aidi“, renginių ciklo „Kiek išdrįsi tikėti – tiek gali“.


AJK 2021 metų renginių sąrašas:

1. Pirmieji žingsniai link sėkmingos karjeros. CV, motyvacinis laiškas – ar paprasta?

2. Online renginys „Cheers Australia!“

3. Pokalbis apie savanorystę: nauda, motyvacija, patirtys

4. Online seminaras „Pagalba sau: kaip valdyti stresą?“

5. Online seminaras: „Lytiškumas paaugliams – ką reikėtų žinoti?“

6. Savaitgalio stovykla jaunimui „Gamtos slėnis“

7. Susitikimas su Mariumi Lucka

8. Vakarėlis: „JONINĖS FEST'21“

9. Vakarėlis: „Vidurvasaris“

10. „Anykščių jaunimo klubas miesto atogrąžose!“ (Miesto šventė)

11. Vakarėlis: „AJK Elektrokarštinė“

12. Savaitės stovykla vaikams „Gamtos slėnis“

13. Kūrybinio rašymo stovykla jaunimui „Pasakoja tekstai“

14. Vakarėlis: „Nodding gyvai“

15. Idėjų klubas: susipažinkime! (4 susitikimai)

16. Meno terapija - pažink save! (2 užsiėmimai)

17. Vakarėlis: „AJK Žolinė“

18. Dirbtuvės jaunimui: „Aš – lyderis!“

19. Vakarėlis vasaros uždarymui „Bendruomenė“

20. Pokalbis su Mūza Svetickaite

21. Fotografijos ir poezijos stovykla jaunimui „Pagauk“

22. Uždaromasis fotografijos ir poezijos stovyklos renginys „Pagauk kitą kampą: paroda ir pasirodymas“

23. Vakarėlis ir kūrybinės dirbtuvės „AJK Švytėjimas su Benu Pociūnu“ (Turizmo naktis)

24. Žygis Elmės draustinio senovės takais su Tadu Baltakiu

25. Tinklalaidžių dirbtuvės jaunimui (2 dalys)

26. Vakarėlis: „Halloween'as Awakening Anykščiuose!“

27. Vėlinių žygis su Tadu Baltakiu

28. Vakarėlis „Biliardo partija“

29. Susitikimas su psichologe-psichoterapeute „Apie kūną, protą ir jausmus“ jaunimui

30. Seminaras „Wim Hofo metodas su Žilvinu Gruodžiu“

STOVYKLOS


2021 metais buvo įgyvendintos 2 stovyklos vaikams: savaitgalio ir savaitės. AJK stovyklos paremtos didžiausia JAV neformalaus ugdymo programa „4-H“, kurios simbolizuoja jauno žmogaus galvą (head), širdį (heart), rankas (hands) ir sveikatą (health). Programa gyvuoja jau daugiau nei šimtmetį, tačiau AJK yra pirmoji organizacija Lietuvoje, įtraukusi šią plačiai pasaulyje žinomą ir vertinamą programą, suteikiančią jauniems žmonėms lyderystės įgūdžių visam gyvenimui.


Programos šūkis „Mokomės darydami“ (ang. Learn by doing) atspindi pagrindinę programos idėja – pilnavertiškai įtraukti vaikus ir paauglius į mokymosi per patirtis procesą, taip ugdant lyderystę, pilietiškumą, atsakomybę ir daugybę kitų gyvenimiškų įgūdžių.


Programa orientuota tiek į pozityvų asmeninį tobulėjimą, tiek į komandinį darbą, kadangi abu yra vienodai svarbūs norint įgyvendinti savo idėjas, kuriant ir būnant atsakingu bendruomenės nariu. Stovyklų metu prioritetas teikimas gamtai ir gamtoje įgyjamoms patirtims, kurios ir leidžia ugdyti jauno žmogaus protą, atjautą – širdį, mokyti efektyviai naudotis savo rankomis ir, žinoma, rūpintis savo sveikata.


Stovyklų programa taip pat yra komandinio darbo rezultatas – į jos turinį įsitraukia patyrę savo sričių specialistai, gebantys pasiūlyti stovyklavimo, lyderystės įgūdžių ugdymo ir stiprinimo, meno terapijos, kūrybiškumo, sveikatingumo (fizinis aktyvumas, sveika mityba), gamtos pažinimo, tvarumo edukacijas. Stovyklose taip pat dirba savanoriai – Anykščių jaunimo klubo nariai – atsidavę darbui su jaunimu.


PROJEKTINĖS VEIKLOS


Per 2021 metus buvo pateikta 6 projektų paraiškos, iš kurių finansuota 5. Programoje Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektui įgyvendinti buvo skirta 26 017,59 eurų, programoje pagal Anykščių rajono vietos veiklos grupės (toliau – VVG) Vietos plėtros strategijos priemonės „Gyventojų aktyvinimas ir užimtumo skatinimas“ veiklos srities „Parama jaunimo ir jaunų žmonių iniciatyvoms“ įgyvendinimui skirta 9 736,00 eurų, 6 programa „Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa“, 6.1.1.01 priemonė „Jaunimo užimtumo skatinimas“ įgyvendinimui skirta 1340,00 eurų, 1 programos „Darnios kurortinės plėtros programa“ priemonė Nr. 1.1.4.02 „Kultūros projektų įgyvendinimas“ įgyvendinimui skirta 660,00 eurų.


2021 m. įgyvendinant AJK projektus vykdytos įvairios veiklos (renginiai, dirbtuvės, vakarėliai, žygiai, stovyklos ir pan.), jose dalyvavo daugiau nei 2000 jaunų žmonių. Finansuotų jaunimo iniciatyvų projektų veiklos buvo orientuotos į jaunų asmenų užimtumo didinimą per skirtingas veiklas, buvo įgyvendintos jaunimo idėjos ir iniciatyvos, bendradarbiauta su kitomis organizacijomis. Projektinės veiklos prisidėjo prie jaunimo lyderystės, sąmoningumo ugdymo, skatino kūrybiškai mąstyti, imtis iniciatyvos vienose ar kitose veiklose, atskleisti save kaip asmenybę. Į projektines veiklas buvo įtraukti mažiau galimybių turintys, mažiau motyvuoti jaunuoliai.Finansuotų projektų sąrašas pateikiamas lentelėje:

Nr.

Projekto pavadinimas

Skirta suma

1.

„Būk verslus“

26 017,59

2.

Fotografijos-poezijos savaitgalio stovykla jaunimui.

9 736,00

3.

Dirbtuvės jaunimui: „Aš - lyderis!“

1 340,00

4.

Tinklalaidžių dirbtuvės „Jaunas žmogus klausosi meno žmogaus“

660,00

AJK projektams įgyvendinti gauta iš fondų 35 753,59 Eur, rėmėjų prisidėjimas – 1 450,00 Eur, įstaigų pajamos, 1.2 % parama ir t. t. – 486 Eur. Visa finansuotų projektų suma –37 753,59 Eur, iš Savivaldybės prašoma suma buvo 17 655,75 Eur. Poreikis įvykdytas 11 proc.


370 peržiūrų0 komentarų

Naujausi įrašai

Rodyti viską
bottom of page