top of page
Ieškoti

DĖMESIO! Ieškomas vadovas (-ė)


Dėmesio! Ieškomas Anykšių atviro jaunimo centro ir jaunimo klubo vadovas.


Reikalavimai darbuotojui:

- turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

- turėti patirties projektinėje veikloje, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, mokėti organizuoti ir planuoti Jaunimo centro darbą;

- išmanyti Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymą bei kitus su Jaunimo centro administravimu, su jaunimo politika susijusius teisės aktus ir sugebėti juos pritaikyti praktikoje;

- turėti analogiško darbo patirtį (ne mažiau kaip 2 metų administracinio/vadovavimo darbo);

- mokėti anglų kalbą;

- būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos jaunimo politikos nuostatomis;

- gebėti veikti kritinėse situacijose, būti savarankiškam iniciatyviam; - turėti darbo patirties įgyvendinant veiklas su jaunimu;

- mokėti naudotis informacinėmis technologijomis, išmanyti jų taikymo galimybes atliekant savo pareigas.

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

- įgyvendinti numatytą centro veiklos strategiją, organizuoti ir efektyviai vykdyti centro veiklą;

- atstovauti centrui institucijose, įstaigose, įmonėse, organizacijose;

- organizuoti kasdienę centro veiklą;

- inicijuoja sprendimus, susijusius su visomis centro veiklos plėtojimo ir jo operatyvinės veiklos organizavimo sritimis;

- užtikrina centro paslaugų kokybę;

- teisės aktų nustatyta tvarka valdyti, naudoti centro turtą ir lėšas, rūpintis intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrinti jų optimalų valdymą ir naudojimą; užtikrinti tvarkomųjų dokumentų įgyvendinimą bei jų vykdymą;

- įgyvendinti priemones centro veiklai tobulinti, rūpintis centro darbuotojų kvalifikacijos kėlimu;

-rengti projektus ir teikti paraiškas įgyvendinamų programų paramai gauti;

-koordinuoti vietos jaunimo telkimą aktualioms problemoms spręsti, skatinti jaunimo iniciatyvą, tarpusavio supratimą;

-plėtoti ir palaikyti nuolatinius ryšius su savo veiklos teritorijoje veikiančiomis ir su jaunimo reikalais susijusiomis institucijomis – mokyklomis, policija, jaunimo organizacijomis, bendruomene ir vaiko teises įgyvendinančiomis bei pagalbą vaikams, šeimai teikiančiomis institucijomis – vaiko teisių apsaugos skyriais, socialinės paramos skyriais;

-plėsti turiningo laisvalaikio pasiūlą jaunimui, formuoti pramogų kultūrą.

Mes siūlome:

- prasmingą ir auginantį darbą, nestokojantį ir iššūkių, sudėtingų situacijų;

- darbą su jauna, nuolat besimokančia, draugiška komanda, profesinį tobulėjimą;

- patogią darbo erdvę (pačiame miesto centre esančios patalpos);

- darbo grafiką: I-V 09.00-18.00 val., savaitgaliai – laisvadieniai. Darbo krūvis: 1 etato (8 val. per darbo dieną).

- nuo 1000 eurų atlyginimą po mokesčių (darbo santykiai- pagal individualios veiklos pažymą) + papildomas uždarbio galimybes;


Apsisprendei? Iki š.m. vasario 28 d. siųsk savo CV ir motyvacinį laišką adresu: info@jaunimoklubas.lt


658 peržiūros0 komentarų

Naujausi įrašai

Rodyti viską
bottom of page