top of page

AJK 2022 m. veiklos ataskaita

Atnaujinta: 2023-03-24


MISIJA
Kurti jaunimui aktualius socialinius ir visuomeninius pokyčius, plėsti jaunimo saviraiškai skirtų veiklų spektrą, skatintivisokeriopą jaunimo užimtumą Anykščių mieste.
VIZIJA


Tapti didžiausia Anykščių miesto ir rajono organizacija, atstovaujančia jaunimo interesus ir kuriančia stiprią, darnią,jaunimą įgalinančia bendruomene.
VERTYBĖS
Bendruomeniškumas, skaidrumas, savanorystė, inovatyvumas, tvarumas.
AJK KOMANDA
Viktoras Smertjevas, Gintarė Malakė, Viktorija Ivanova, Tadas Baltakys.


2022 METŲ APŽVALGA


AJK veiklose, renginiuose ir stovyklose dalyvavo daugiau nei 2000 jaunų 14 – 29 m. žmonių. Šiuo metu klube yra daugiau nei 30 aktyvių savanorių ir narių, prisidedančių prie klubo veiklų organizavimo ir įgyvendinimo.
BENDRADARBIAVIMAS


AJK aktyviai bendradarbiauja su vietos bendruomene „Wakepond“ vandenlenčių parku, Anykščių r. savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešąja biblioteka, Nykščio namais, Anykščių r. policijos komisariatu, Anykščių menininkų asociacija, Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centru, VšĮ „Anykščių jausmų ratu“, Anykščių švietimo pagalbos tarnyba, Anykščių užimtumo tarnyba, Anykščių socialinės globos namais, Anykščių turizmo ir verslo informacijos centru, Pasaulio anykštėnų bendrija, Anykščių rajono savivaldybe.
2022 METŲ VEIKLŲ, PROJEKTŲ IR RENGINIŲ ĮGYVENDINIMAS
RENGINIAI ir AJC
2022 metais buvo įgyvendinta 44 renginiai: 3 vaikų stovyklos, 11 vakarėlių jaunimui, 5 mokymai, 2 žygiai, 6 edukacijos, 1 fotografijos paroda ir 16 kitų įvairaus pobūdžio renginių. Taip pat buvo įvykdyta socialinė jaunimo iniciatyva – aplankyti socialiniai globos namai, surengtos veiklos jų gyventojams.


Bendradarbiaujant su kitomis organizacijomis prisidėta prie 5 projektų, tokių kaip: Anykščių jaunimo apdovanojimai, Anykščių miesto šventė, Anykštėnų bendruomenės ir paramos vakaras ukrainiečiams, Anykščių „Jaunimo parko“ ąžuoliuko sodinimas, „Solidarumo kava“, Nepatogus kinas.
Projektas „Aš čia, jei manęs prireiks“, finansuojamas Visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, skirtas psichoaktyvių medžiagų vartojimo tarp jaunimo prevencijai bei žmonių ar organizacijų, dirbančių su jaunuoliais, edukacijai. Projekto vykdymo metu buvo surengti trys nemokami vakarėliai, kuriuose dirbo visuomenės sveikatos konsultantė, bendravusi su jaunuoliais jiems aktualiais klausimais; buvo surengti dveji mokymai pasilinksminimo vietų darbuotojams ir policijos pareigūnams; kartu su gydytoju-toksikologu aplankytos trejos Anykščių rajono ir miesto mokyklos, jose pravestos paskaitos apie psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevenciją; kartu su policijos pareigūnais surengtos net 6 edukacijos jaunimui policijos areštinėje, siekiant sustiprinti pasitikėjimą policijos pareigūnais.
Atidarytas pirmasis Anykščiuose atviras jaunimo centras, kuriame siekiame kurti saugią, neįpareigojančią aplinką jaunuoliams, skatinti reikšti savo idėjas ir suteikti galimybes jas įgyvendinti. Atvirame jaunimo centre vyksta pastovūs renginiai, tokie kaip English Monday (angliškas pirmadienis), kurio metu mokomasi bendrauti anglų kalba; Pokalbių antradieniai, skirti susipažinti su skirtingų profesijų ar veiklų atstovais; joga; kino vakarai; fotografijos būrelis; kviečiami skirtingų sričių lektoriai pravesti dirbtuves apie mitybą, sportą, dailę ir kt.


Šiai dienai atvirą jaunimo centrą jau aplankė 126 unikalūs dalyviai. Iš viso centre apsilankė 515 lankytojai.
Kartu su Anykščių rajono savivaldybės, jaunimo reikalų taryba surengti pirmieji Anykščiuose jaunimo apdovanojimai, skirti atkreipti dėmesį į jaunimo pasiekimus ir iniciatyvas bei kurti tvarią jaunimo ir jaunimą remiančių žmonių bei organizacijų bendruomenę. Apdovanojimuose buvo išskirtos tokios nominacijos kaip Metų organizacija, Metų savanoris, Metų sportininkas, Metų protas ir kt.


AJK 2022 metų renginių sąrašas:
9. Vaikų stovykla „Gamtos slėnis: indėnų gentis“;


18. Nuo ekrano iki lėkštės;28. Kūrybinės komiksų dirbtuvės su Viktorija Ežiuku;38. Psichoaktyvių medžiagų prevencija – edukacija Anykščių Antano Baranausko pagrindinėje mokykloje;


39. Psichoaktyvių medžiagų prevencija – edukacija Anykščių Antano Vienuolio progimnazijoje;


40. Japonijos popietė;


41. English monday


42. Psichoaktyvių medžiagų prevencija – edukacija Anykščių rajono Kazio Inčiūros gimnazijoje;


43. "Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos ir žalos mažinimo priemonės.” – mokymai policijos pareigūnams;


44. "Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos ir žalos mažinimo priemonės.” – mokymai pasilinksminimo vietų darbuotojams ir administracijai.
STOVYKLOS
2022 metais buvo įgyvendintos 3 stovyklos vaikams: žiemos ir dvi vasaros savaitinės stovyklos. AJK stovyklos paremtos didžiausia JAV neformalaus ugdymo programa „4-H“, kurios simbolizuoja jauno žmogaus galvą (head), širdį (heart), rankas (hands) ir sveikatą (health). Programa gyvuoja jau daugiau nei šimtmetį, tačiau AJK yra pirmoji organizacija Lietuvoje, įtraukusi šią plačiai pasaulyje žinomą ir vertinamą programą, suteikiančią jauniems žmonėms lyderystės įgūdžių visam gyvenimui.


Programos šūkis „Mokomės darydami“ (ang. Learn by doing) atspindi pagrindinę programos idėją – pilnavertiškai įtraukti vaikus ir paauglius į mokymosi per patirtis procesą, taip ugdant lyderystę, pilietiškumą, atsakomybę ir daugybę kitų gyvenimiškų įgūdžių.


Programa orientuota tiek į pozityvų asmeninį tobulėjimą, tiek į komandinį darbą, kadangi abu yra vienodai svarbūs norint įgyvendinti savo idėjas, kuriant ir būnant atsakingu bendruomenės nariu. Stovyklų metu prioritetas teikimas gamtai ir gamtoje įgyjamoms patirtims, kurios ir leidžia ugdyti jauno žmogaus protą, atjautą – širdį, mokyti efektyviai naudotis savo rankomis ir, žinoma, rūpintis savo sveikata. Stovyklų programa taip pat yra komandinio darbo rezultatas – į jos turinį įsitraukia patyrę savo sričių specialistai, gebantys pasiūlyti stovyklavimo, lyderystės įgūdžių ugdymo ir stiprinimo, meno terapijos, kūrybiškumo, sveikatingumo (fizinis aktyvumas, sveika mityba), gamtos pažinimo, tvarumo edukacijas. Stovyklose taip pat dirba savanoriai – Anykščių jaunimo klubo nariai – atsidavę darbui su jaunimu.
PROJEKTINĖS VEIKLOS


Per 2022 metus įgyvendinta du didelės apimties projektai:, Valstybinio Visuomenės Sveikatos Stiprinimo Fondo lėšomis finansuojamas projektas, 3.1.2. Priemonė „Prevencijos ir žalos mažinimo priemonių diegimas muzikos festivaliuose ir naktinio pasilinksminimo vietose“, „Aš čia, jei manęs prireiks“, skirta suma: 32 000,00 Eur; „Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa“ priemonės Nr. 6.1.1.02 „Atvirojo jaunimo centro įkūrimas ir jo veiklos užtikrinimas“ projektui ,,Anykščių atviras jaunimo centras: ateik būti!“ , skirta suma: 20 000,00 Eur
2022 m. įgyvendinant AJK projektus vykdytos įvairios veiklos (renginiai, dirbtuvės, vakarėliai, žygiai, stovyklos ir pan.), jose dalyvavo daugiau nei 2000 jaunų žmonių. Finansuotų jaunimo iniciatyvų projektų veiklos buvo orientuotos į jaunų asmenų užimtumo didinimą per skirtingas veiklas, buvo įgyvendintos jaunimo idėjos ir iniciatyvos, bendradarbiauta su kitomis organizacijomis. Projektinės veiklos prisidėjo prie jaunimo lyderystės, sąmoningumo ugdymo, skatino kūrybiškai mąstyti, imtis iniciatyvos vienose ar kitose veiklose, atskleisti save kaip asmenybę. Į projektines veiklas buvo įtraukti mažiau galimybių turintys, mažiau motyvuoti jaunuoliai.
Finansuotų projektų sąrašas pateikiamas lentelėje:


Nr. Projekto pavadinimas Skirta suma 1. ​„Aš čia, jei manęs prireiks“ 32 000,00 Eur 2. „Atviras jaunimo centras – ateik būti“ 20 000,00 Eur


AJK projektams įgyvendinti gauta iš fondų 32 000,00 Eur, rėmėjų prisidėjimas – 2313,00 Eur, įstaigų pajamos, 1.2 % parama ir t. t. 739,23 Eur. Visa finansuotų projektų suma 52 000,00 Eur –Eur, iš Savivaldybės prašoma suma buvo 20 000,00 Eur. Poreikis įvykdytas 100 proc.21 peržiūra

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page