top of page

Atviras laiškas dėl mobilaus darbo su jaunimu

Mieli anykštėnai,

Reaguodamas į “Anykštos” paskelbtą publikaciją ir kilusį visuomeninį interesą apie automobilio nuomą šios paslaugos vykdymui, jaučiu pareigą sureaguoti ir plačiau paaiškinti apie Anykščių rajono jaunimui svarbios paslaugos teikimą ir Anykščių jaunimo klubo veiklą, paneigdamas viešoje erdvėje sklandančius mitus ir siekdamas nesukelti dirbtinų priešpriešų prieš rajono jaunimą ir Anykščių rajono gyventojus, kaip Anykščių jaunimo klubo vadovas Viktoras Smertjevas, teikiu šį viešą laišką, kuris suteiks daugiau konteksto.

Visų pirma, reikėtų paaiškinti, kad mobilusis darbas su jaunimu – darbas su jaunimu nuvykus į gyvenamąją teritoriją. Ši paslauga skatinama Lietuvos Respublikos mastu – kiekvienais metais Jaunimo reikalų agentūra prie SADM iš valstybės biudžeto pinigų skelbia konkursą su kvietimu teikti šią paslaugą kaimo vietovėse, užtikrinant jaunų žmonių turiningą laisvalaikį, ugdymą ir socialinę integraciją, įgalinant jaunimą.

Priminsime, kad mobilus darbas su jaunimu Anykščių rajone vykdomas nuo 2021 metų rugpjūčio mėnesio Pasvalio rajone registruotos viešosios įstaigos “Socialinė iniciatyva”, kuri šią paslaugą Anykščių rajone vykdė tiek už valstybės biudžeto lėšas (iš Jaunimo reikalų agentūros 2022 m. 11 000 Eur, 2023 m. - 20 000 Eur), tiek iš savivaldybės biudžeto lėšų (10 000 Eur nuo 2021 m. rugpjūčio mėnesio iki metų pabaigos, ir 2022 metais skirtų 10 000 Eur ir 2023 metais skirtų 12 000 Eur iš Anykščių rajono savivaldybės biudžeto lėšų).

Pirmąkart apie šią paslaugą viešai paskelbta 2021 m. rugpjūčio mėnesį Anykščių rajono savivaldybės puslapyje, ji pradėta vykdyti 3 seniūnijose, 2022 m. išplėsta į 4 seniūnijas.


Kaip rašoma 2022 m. Savivaldybės biudžeto projekte:


Pabrėžiu, kad mažesnėmis finansinėmis lėšomis nei VšĮ “Socialinė iniciatyva” šiuo metu mobilaus darbo su jaunimu paslaugą Anykščių jaunimo klubas teikia 5 seniūnijose (Budriuose, Leliūnuose, Viešintose, Ažuožeriuose, Andrioniškyje - paslaugų geografija buvo pasiūlyta ir aptarta su jaunimo reikalų koordinatore). Pažymime, kad už mobilaus darbo su jaunimu paslaugą Anykščių jaunimo klubas iš Anykščių rajono savivaldybės biudžeto nėra gavęs nė cento, dabartinės paslaugos teikiamos tik iš valstybės biudžeto lėšų.


2023 metų balandžio mėnesį į mus kreipėsi VšĮ “Socialinė iniciatyva” vadovė siūlydama “perimti” mobilaus darbo su jaunimu paslaugą, kadangi dėl “tam tikrų priežasčių” minėta organizacija nutraukia paslaugų teikimą. Grindžiami tuo, kad mes jau vykdome atvirąjį darbą su jaunimu Anykščių mieste galėtume savo paslaugas plėsti ir rajone. Tęstinumas yra labai svarbus elementas siekiant mobilaus darbo kokybės - reikalingas pastovumas, kuriuo kuriamas jaunuolio pasitikėjimas darbuotojais ir ugdomi gerieji įpročiai.


Gegužę suorganizuotas susitikimas su Inga Beresnevičiūte, VšĮ Socialinė iniciatyva vadove ir Jaunimo reikalų tarybos atstovu. Aptarėme būsimas paslaugos teikimo sąlygas, intensyvumą, peržiūrėjome likusį metinį finansavimą veiklai vykdyti. Su jaunimo reikalų koordinatore sutarėme, kad suskaičiuosime koks yra realus biudžeto poreikis norint tęsti paslaugą rajone. Priminsime, kad už dvejus su puse metų teiktas paslaugas mobilaus darbo su jaunimu paslaugą VšĮ Socialinė iniciatyva teikė už 32 000 Eur, skirtų savivaldybės (neskaitant papildomų 31 000 Eur iš valstybės biudžeto). Vadinasi, vieno mėnesio mobilaus darbo teikimo kaštai sudaro beveik 2000 Eur.


Kadangi tiek savivaldybės, tiek valstybės finansavimas negali būti perduodamas iš organizacijos į organizaciją, mums buvo galimybė dalyvauti savivaldybės paskelbtame viešajame pirkime už likusią, nepanaudotą biudžeto sumą (apie 8500 Eur), nes dalis jo jau buvo įsisavinta VšĮ Socialinė Iniciatyva. Teikti paraišką viešajam pirkimui atsisakėme, kadangi likusius 7 mėnesiams, už daugiau negu dvigubai mažesnę sumą nei VšĮ Socialinė iniciatyva, paslaugos teikti buvo neįmanoma. Apskaičiavę kaštus jaunimo reikalų koordinatorei pateikėme didesnio biudžeto poreikį (prašymą), o iš jos gavome pažadą tą biudžetą aptarti su savivaldybės administracija ir ieškoti galimybių. 


Iš tuometinių savivaldybės vadovų sužinojome, kad joks poreikis su savivaldybės vadovais ir administracija nebuvo derintas, mūsų išreikštas biudžeto poreikis, galimai savavališkai, nebuvo pateiktas, dėl to jokių veiksmų norint užtikrinti mobilaus darbo su jaunimu paslaugos tęstinumą nebuvo atlikta. Anykščių rajono kaimiškų vietovių jaunimas, naudojęsis paslaugomis, tapo jaunimo reikalų koordinatorės “įkaitais”, kadangi biudžeto keitimo projektas Tarybai nebuvo pateiktas ir mobilus darbas su jaunimu nebuvo vykdomas iki pat 2023 metų pabaigos.


Dėl šios situacijos kilo ne pirmas Anykščių jaunimo klubo ir Ingos Beresnevičiūtės konfliktas. Nuo pat Anykščių jaunimo klubo atsikūrimo 2018 metais ir jaunimo centro įkūrimo 2020 m. neturime konstruktyvaus bendro darbo, pastoviai kyla konfliktinės situacijos, jaučiame šios valstybės tarnautojos nusistatymą ir atsainų požiūrį į etiką, nešališkumą ir profesionalumą. Nemažai parodė tai, kad dėl šios situacijos ir konkrečių klausimų iškėlimo Taryboje kai kurie politikai buvo apkaltinti “mobingu” ir tariamu dirbtiniu puolimu prieš ją.


Iš jaunimo reikalų koordinatorės dėl mobilaus darbo su jaunimu teikimo nuo šių metų pradžios gauname tik prašymus pateikti informaciją, kiek jaunų žmonių naudojasi mobilaus darbo su jaunimu paslauga rajone, greičiausiai siekiant pateikti informaciją Jaunimo reikalų agentūrai, kaip savo darbo rezultatą, tačiau iki tol nepadarant nieko, kad ši paslauga būtų teikiama nepertraukiamai ir pilnu mastu.


Norime pabrėžti, kad niekada neiname į dirbtinius konfliktus, jaučiame pareigą vykdyti paslaugas Anykščių krašto jaunimui ir tai sėkmingai tęsti toliau. Jaunimo klubas - atviras jaunimo centras buvo įvertintas ir pastebėtas: pagal atvirą darbą su jaunimu 2023 metais Jaunimo reikalų agentūros buvome įvertinti pirma vieta Lietuvoje tarp 60 savivaldybių; 2023 m. vasaros pradžioje apdovanoti Gabrielės Petkevičaitės - Bitės medaliu už filantropinę veiklą, ypač jaunų žmonių saviraiškos skatinimą ir rėmimą; metų pradžioje gavome padėką iš Policijos departamento už prevencinę projektinę veiklą jaunimo tarpe, o kiek dar jaunuolių įgalinome veikti: dalyvauti įvairiuose projektuose, mainuose, padėti susirasti darbus, organizuoti renginius, vykdyti jaunimo savanorišką tarnybą, rengti projekto paraiškas ir pan. Gebame teikti kokybiškas paslaugas, kad jaunimo reikalų koordinatorius galėtų atstovauti tiek mūsų, tiek jaunimo interesams, tačiau atgal gauname tik pasipriešinimą.


Dar tais pačiais 2023 metais žvelgdami į artėjančius 2024 metus ir nenuleisdami rankų - paruošėme ir pateikėme Jaunimo reikalų agentūros projektą papildomam (daliniam) valstybės finansavimui skirtam mobiliam darbui Anykščių rajone 5 seniūnijose - ir jį laimėjome, iš valstybės biudžeto skirti beveik 22 000 Eur. 


Suskaičiavę darbo užmokesčio fondą, veiklos išlaidas, transporto išlaidas, bendrą biudžeto eilutę gavome 38960 eurų poreikį. Remdamiesi VšĮ Socialinė iniciatyva pavyzdžiu, paprašėme savivaldybės paskelbti viešąjį pirkimą, numatant biudžete lėšas mobiliam darbui su jaunimu ir pateikdami 16 000 Eur poreikį, įsipareigodami patys sugeneruoti likusį sumą per veiklas ir mūsų remėjus. Biudžeto poreikį derinome su savivaldybės jaunimo reikalų koordinatore, kuri aiškiai suprato, kad paslaugų vykdymui vien Jaunimo reikalų agentūros finansavimo nepakaks ir laiške paprašė nurodyti detalesnį biudžeto pagrindimą: 


Savivaldybės biudžeto pagrindimą pateikėme su apskaičiuotomis sąnaudomis ir išsiuntėme savivaldybei. Nuo to laiko jaunimo reikalų koordinatorė atsitvėrė tylos siena. 


Tik po savaitės Anykščių rajono savivaldybės strateginiame veiklos plane pastebėjome, kad mobiliam mobiliam darbui su jaunimu 2024 metais numatyta beveik tris kartus mažesnė suma, nei 2023 metais - 5000 Eur.


Įtarėme, kad tokie pasikeitimai yra sąlygoti mūsų “tvaraus” santykio su jaunimo reikalų koordinatore ir nedelsiant uždavėme jai mums rūpimus klausimus: (i) kodėl biudžeto eilutė sumažėjo beveik tris kartus ir (ii) kodėl nebuvo atsakyta į mūsų teikto prašymo ir biudžeto pagrindimo laiškus - gavome labai aiškų atsakymą: 


Norisi priminti, kad pagal teisės aktus atvirasis darbas su jaunimu gali būti finansuojamas iš valstybės, savivaldybių biudžeto lėšų ir (ar) kitų finansavimo šaltinių. Mūsų suvokimu, savivaldybė turi būti pirmas subjektas, kuris turi turėti interesą į jauno žmogaus gerovę ir vystymąsi, juolab kad 2021, 2022 ir 2023 metais precedentas su VšĮ ”Socialine iniciatyva” jau buvo įvykęs ir tai yra normali praktika Lietuvos mastu (reiškia, kad kažkodėl viena organizacija gali turėti tiek valstybės, tiek savivaldybės finansavimą, o kita (šiuo atveju Anykščių jaunimo klubas - negali). 


Mes džiaugėmės, kad gavome didžiąją dalį finansavimo iš Jaunimo reikalų agentūros ir savivaldybei prisidėti teko panašiu intensyvumu kaip 2023 metais. Dabar susidaro įspūdis, kad interesą turime tik mes, o savivaldybė noro remti šios paslaugos vykdymą nerodo, nors savivaldos 2022–2024 metų strateginiame veiklos plane šios išlaidos buvo numatytos, tik kiek kitokiu intensyvumu (normali praktika planą koreguoti einamuoju laikotarpiu):Supratę, kad per vienintelį mūsų komunikacinį kanalą (jaunimo reikalų koordinatore) kontakto su savivaldos adminstracija užmegsti nepavyks, kreipėmės tiesiai į savivaldybės Tarybos narius su paaiškinimu dėl padėties ir finansavimo poreikiu 2024 metams, kitu atveju paslaugos apimtys mažėtų  - aplankytume mažiau kaimo vietovių, mažesniu intensyvumu.  


Apačioje pateikiu ištrauką iš laiško tarybai: 


Sveiki, gerb. Tarybos nariai,

Kreipiamės Anykščių jaunimo klubo vardu tiesiogiai į Jus, kadangi gavome žinių, kad sausio 6 d. siųstas mūsų prašymas pasiekė tik Merą, bet ne Jus.

 

Prašome, formuojant 2024 metų biudžetą ir strateginį veiklos planą atsižvelgti į mobilaus darbo su jaunimu paslaugai numatytas lėšas. Susipažinę su būsimo Tarybos posėdžio (šį ketvirtadienį) darbotvarke 1 klausimu „dėl 2024-2026 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pastebėjome, kad priemonei 6.1.1.25 „Mobilaus darbo su jaunimu Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje plėtojimas“ 2024 m. numatyti tik 5000 eurų, kai 2023 m. biudžete buvo patvirtinti 12 000 eurų.

 

Šios programos lėšos biudžete itin svarbios, kadangi Anykščių jaunimo klubas laimėjo konkursą ir iš valstybės lėšų mobiliam darbui su jaunimu rajone gavo beveik 22 000 Eur. Mobilų darbą su jaunimu ir vykdyti jaunimui patrauklias veiklas planavome Andrioniškio, Leliūnų, Ažuožerių, Budrių ir Viešintų seniūnijose vizituodami 5 kartus per savaitę. Daugiau apie mobilųjį darbą galite sužinoti šioje nuorodoje.                                               (https://jra.lt/dirbantiems/suzinok-daugiau/darbo-su-jaunimu-formos/mobilusis-darbas-su-jaunimu)

 

Tačiau vien valstybės biudžeto lėšų užtikrinti paslaugos kokybę ir tęstinumą nepakanka, todėl raštu prašėme 16 000 eurų 2024 metų Anykščių rajono savivaldybės biudžete mobilaus darbo su jaunimui priemonei ir paskelbti viešąjį pirkimą, kuriame planuotume dalyvauti…. ]


Taryba posėdžio metu nubalsavo teigiamai ir biudžeto eilutė mobiliam darbui buvo padidinta, už ką esame dėkingi visiems, kurie balsavo už. Per viešus posėdžius girdėjome ir administracijos vadovų replikų, kad “kažkokia” organizacija teikia savo norus ir kad nereikėtų į juos atsižvelgti, tačiau šiandien esame pagrindinė ir vienintelė dirbanti atvirą darbą su jaunimu ir veiklos apjungimas pradedant vykdyti mobilų darbą kaimo vietovėse atneštų su laiku sutaupytus kaštus ir pagerėjusią paslaugos kokybę.


Neretai girdime, kad jaunas žmogus gyvenantis rajone neturi galimybės apsilankyti atvirame jaunimo centre, nes autobusas į namus kaime išvyksta 16.00 val. dienos. Tad nenuostabu, kad pastebėjome nemenką susidomėjimą, kai pradėjome vykdyti mobilų darbą kaimuose. Vienuose iš jų ateina 2-3 jaunuoliai, kituose 9-10. Bet koks apsilankiusių jaunuolių skaičius yra mus labai tenkinantis - tai yra tęstinė veikla reikalaujanti kantrybės ir atsidavimo. Pabrėžiame, kad visose seniūnijose ateina ir veiklose dalyvauja jaunimas, dėkojame seniūnams, seniūnaičiams ir bendruomenėms už pagalbą, suteiktas patalpas ir bendradarbiavimą padedant vystyti mobilaus darbo veiklą rajone. 


Praeitą savaitę buvo paskelbtas mobilaus darbo su jaunimu paslaugos viešasis pirkimas, kuriame dalyvaujame. Šiuo metu turime tris jaunimo darbuotojus, kurie yra pasiruošę vykdyti šią funkciją ir aplankyti 5 seniūnijas, penkis kartus per savaitę.


Dar trumpai dėl automobilio: kelionėms į seniūnijas ir veiklos vykdymui reikalinga transporto priemonė, - įvertinę rinkos situacija (karo su Ukraina fone net ir pagyvenusios transporto priemonės labai subrango), todėl pirkimo variantą atmetėme iš karto - neturime tokių resursų viduje, kad gebėtume nusipirkti. Atlikome apklausą automobilių nuomos įmonėse (Avis, Sixt ir Mybee) , Mybee pasiūlė pigiausią kainą - ~355 eur (be PVM) už mėnesį nuomos (sumokant 1000 eurų užstatą - tą padarėme iš organizacijos lėšų.) Į šią kainą įskaičiuoti visi techniniai aptarnavimai, padangų keitimas bei saugojimas, draudimai (kadangi automobilį naudoja skirtingi darbuotojai su  skirtingais vairavimo stažais - natūraliai kainuoja brangiau). Manome, kad šis variantas yra ekonomiškai naudingiausias. Pažymime, kad šio automobilio nuomai naudojami valstybės biudžeto, ne savivaldybės pinigai. Automobilio nuomos sutartis pasirašyta metams, iki 2025 m. sausio mėn. Norisi paminėti, kad planuodami veiklos plėtrą esame pateikę projektą automobilio įsigyjimui, kad ilguoju laikotarpiu taupytume organizacijos kaštus. Sėkmės atveju tai įvyktų tik 2025 metais.


Nesame savivaldybės ar biudžetinė įstaiga, išlaikoma tik iš savivaldybės ar valstybės lėšų. Nors neprivalome atskleisti visų duomenų, gerbdami visuomenės interesą žinoti ir jausdami neigiamą nusistatymą, iš dabartinės savivaldybės administracijos, jaučiame pareigą plačiau paaiškinti situaciją. 


Bendrai Anykščių jaunimo klubas iš savivaldybės, laimėjus viešąjį pirkimą, gavo lėšas vykdyti atviro darbo su jaunimu paslaugas atvirajame jaunimo centre. Per praėjusius metus gauta 29 880 Eur pajamų iš savivaldybės.  Vien darbo užmokesčiui (išlaikant tris jaunimo darbuotojus pilnomis pareigybėmis) užmokesčio fondas 2023 m. sudarė 32 176  eurų pagal faktą. Likusias lėšas darbo užmokesčiui, veikloms, komunaliniams mokesčiams (kurie žiemos metu siekia 400-500 eurų/mėn) organizacija generuoja savo jėgomis - organizuojame įvairius renginius, vasaros stovyklas, į kurias visuomet nemokamai įtraukiame ir vaikų iš pažeidžiamų grupių. Nesenai publikavome centro ataskaitą už 2023 metus, kviečiu su ja susipažinti čia. 


Norisi rajono gyventojams padėkoti už palaikymą, pristatyti tam tikrus iššūkius, su kuriais susiduriame bendraudami su savivaldybės administracija ir pristatyti situaciją, kad 40 mln. Eur savivaldybės biudžete jaunimo reikalams skiriama iki 50 tūkst Eur, tačiau savo paslaugas ir veiklas plečiame - per 2023 metus mūsų paslaugomis pasinaudojo 2100  jaunų žmonių. 


Suprantu, kad mano atsakymai gali nuskambėti stačiokiškai ar ne visai maloniai, tačiau ilgai bandę nekonfliktuoti, norime paskelbti visą informaciją ir ją sudėti į šį ilgą viešą laišką. Labai daug savęs atiduodame, kad ši veikla vyktų kokybiškai ir tikimės sėkmingo jos tęstinumo. Esu pasiruošęs atsakyti į papildomus klausimus ir patikslinimus savivaldybės tarybos posėdyje.


Anykščių jaunimo klubas prezidentas

Viktoras Smertjevas310 peržiūrų

Comments


bottom of page